kwłi kwła̱a̱xs [kwłi/*kwła̱a̱xs]
Stem with modifying proclitic composed of: kwłi=  across/all over, kwła̱xs  kick
transitive verb. kick to pieces; kick to death
../mp3s/kw/kwiliwaalxs-dl-hb-01.mp3 'A̱p sm kwłi kwła̱xsa łguwoomłga na p'ldzaplt. The child kicked his toy to pieces.

Source: Draft Dictionary entry.