txeelk [txeelk]
Plural of: maalk  burn
transitive verb. burn
Dzi txeelkdn siksa'winsk dziła aamsg̱a'nak. You burn the papers in a little while.
../mp3s/t/txeelk-ab-takwaan-01.mp3 Dm txeelkdu sa'wnsk dziła aamsg̱a'nak. I'll burn the papers in a while.
Gyiloo mi dzi litxeelgi. Pray do not have me cremated.

Source: Draft Dictionary entry.